Одлука о избору кандидата

Штампа

Одлука о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време ради попуне радног места дипломираног правника за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове