Untitled Document

Измена одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ о избору кандидата ради попуне радног места техничара одржавања информационх система за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове.