Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

Оглаc за пријем у радни однос на одређено време за докторе медицине

Оглаc за пријем у радни однос на одређено време за програмера-инжењера ради попуне радног места програмер-инжењер

Оглаc за пријем у радни однос на одређено време за немедицинске раднике

Оглаc за пријем у радни однос на одређено време за време за медицинске техничаре

Оглаc за пријем у радни однос на одређено време за струковног/вишег физиотерапеута