Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за 2 мајстора одржавања (средња стручна спрема - електро смер) ради попуне радног места мајстора одржавања Службе за техничке послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за 63 медицинска техничара:

  • 1 (једног) вишег медицинског техничара општег смера (VI степен),
  • 1 (једног) вишег радиолошког техничара (VI степен),
  • 1 (једног) вишег гинеколошко акушерског техничара (VI степен),
  • 34 (тридесет четири) медицинска техничара општег смера (IV степен),
  • 7 (седам) педијатријских техничара (IV степен),
  • 8 (осам) гинеколошко акушерских техничара (IV степен),
  • 7 (седам) лабораторијских техничара (IV степен),
  • 4 (четири) фармацеутска техничара (IV степен).