Untitled Document

Пословна сарадња Клиничког центра Крагујевац и Специјалне болнице за рехабилитацију Буковичка Бања

Ел. пошта Штампа

Унапређивање квалитета здравствених услуга и обезбеђивање јединства здравствене делатности као и едукација здравствених радника и здравствених сарадника Шумадијског региона, циљеви су закључивања Уговора о пословној сарадњи између Клиничког центра Крагујевац и Специјалне болнице за рехабилитацију Буковичка Бања из Аранђеловца.

Сарадња две установе, формализована потписивањем Уговора, 27. априла 2010. године, одвијаће се кроз разне облике: како упућивањем корисника здравствених услуга Клиничког центра Крагујевац на продужену рехабилитацију, у складу са важећим прописима Републичког завода за здравствено осигурање, тако и стручним усавршавањем здравствених радника и сарадника обављањем специјалистичког и субспецијалистичког стажа и организовањем стручних састанака, семинара и конгреса за потребе едукације радника у здравству.