Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време за 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време за 1 (једног) доктора медицине за потребе Службе за анестезију и реанимацију Клиничког центра у Крагујевцу

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време за 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Центра за неурохирургију Клиничког центра у Крагујевцу.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време за 1 (једног) лекара специјалисту ради попуне радног места лекара специјалисте анестезиологије са реаниматологијом за потребе Службе за анестезију и реанимацију Клиничког центра у Крагујевцу.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време за медицинске техничаре.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време за 1 (једног) мајстора одржавања (средња стручна спрема - електро смер) ради попуне радног места мајстор одржавања Службе за техничке послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време за 1 (једног) помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима (основна школа).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време за 1 (једног) референта писарнице - IV степен стручне спреме.