Untitled Document

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ за радно место: један мастер економиста-менаџер у области „Економија и управљање у предузећима здравствене заштите“

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ за радна места: 1 (један) лекар специјалиста педијатрије и 1 (један) доктор медицине

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС за радно место: 1 (један) доктор медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Службе за снабдевање крвљу и крвним продуктима