Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период од 6 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) дипломирана правника (висока стручна спрема) ради попуне радног места дипломираног правника за потребе Службе за правне и економско финансијске послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) возача (средња стручна спрема) ради попуне радног места возача.