Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) лекар специјалиста ургентне медицине.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 5 (пет) медицинских техничара општег смера (средња стручна спрема).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 месеци због повећаног обима посла са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 5 (пет) помоћних радника на нези болесника на осталим болничким одељењима (основна школа).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) мајстора одржавања (средња стручна спрема - електро смер).