Untitled Document

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 24 месеца са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за доктора медицине за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за вишег физиотерапеута Клинике за пулмологију.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла са пуним радним временом на период од 12 месеци за комерцијалисту Одељења јавних набавки Службе за правне и економско финансијске послове.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за 2 доктора медицине за потребе Клинике за општу и грудну хирургију.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за лекаре.