Untitled Document

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за лекара специјалисту урологије за потребе Клинике за урологију, нефрологију и дијализу.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла са пуним радним временом на период од 12 месеци за 2 (два) радника на обезбеђењу.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време на периоду од 12 месеци због повећаног обима посла са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) помоћна радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) помоћна радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за медицинске техничаре/сестре.