Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Клинике за пулмологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 3 (три) виша медицинска техничара - општи смер, 11 (једанаест) медицинских техничара општег смера (средња стручна спрема), 1 (један) медицински техничар општег смера (средња стручна спрема), 6 (шест) лабораторијских техничара (средња стручна спрема), 1 (један) медицински техничар педијатријски смер (средња стручна спрема) и 1 (један) медицински техничар гинеколошко - акушерски смер (средња стручна спрема).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 4 (четири) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема), 3 (три) медицинска техничара педијатријски смер (средња стручна спрема), 2 (два) лабораторијска техничара (средња стручна спрема) и 1 (један) фармацеутски техничар (средња стручна спрема).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) вишег медицинског техничара гинеколошко - акушерски смер и 3 (три) медицинска техничара гинеколошко - акушерски смер (средња стручна спрема).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 18 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 3 (три) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема), 3 (три) медицинска техничара педијатријски смер (средња стручна спрема), 2 (два) лабораторијска техничара (средња стручна спрема) и 1 (један) виши физиотерапеут.