Одлуке о избору кандидата

Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време на период од 18 месеци због повећаног обима посла са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за инжењера инвестиционог техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме за потребе Службе за техничке послове.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 месеци због повећаног обима посла са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за службеника за послове заштите, безбедности и здравља на раду за потребе Одсека за безбедност и здравље на раду Одељења за правне послове Службе за правне и економско - финансијске послове.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 месеци због повећаног обима посла са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за помоћне раднике на нези болесника на осталим болничким одељењима.