Огласи за пријем у радни однос

Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за лекаре.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) медицинска техничара гинеколошко - акушерског смера (средња стручна спрема).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 4 (четири) радника на обезбеђењу (средња стручна спрема).