Огласи за пријем у радни однос

Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 10 (десет) медицинских техничара општег смера (средња стручна спрема).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 24 месеца са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 18 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) вишег физиотерапеута.