Untitled Document

Клинички центар Крагујевац акредитован на седам година

Ел. пошта Штампа

Као прва установа терцијарне здравствене заштите у Србији, која је акредитована 2011. године први пут, Клинички центар Крагујевац је овог октобра добио акредитацију на седам година, што је и најдужи могући законски рок на који здравствена установа у Србији може бити акредитована. Сертификат о акредитацији Клиничког центра Крагујевац, свечано је уручио Владимир Арсеновић, директор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије доц. др Предрагу Саздановићу, в.д. директору Клиничког центра Крагујевац.

"Акредитација сама по себи треба да умањи неуједначеност у квалитету пружања здравствених услуга и смањи варирање исхода у лечењу пацијената, кроз стандардизовање свих протокола и процедура, од уласка до изласка пацијента из установе, што је Клинички центар Крагујевац успешно испунио.", истакао је Владимир Арсеновић, директор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС) том приликом и додао да је наша здравствена установа акредитацијом на седам година потврдила преданост филозофији сталног преиспитивања и унапређења квалитета здравствене заштите, што је основни акценат свих задатих стандарда у процесу акредитације сваке здравствене установе.

Уз испуњеност свих ригорозних услова АЗУС - а за акредитацију и решењем да Клинички центар Крагујевац у следећих седам година испуњава све неопходне акредитационе услове за врхунску здравствену установу, доц. др Предраг Саздановић, в.д. директора Клиничког центра Крагујевац је нагласио и следеће: "Оно на шта смо посебно поносни је да је велики тим наших сараgника: лекара, медицинских техничара и немедицинског особља учинио велики напор gа бисмо постигли овај успех. То је од великог значаја пре свега за наше пацијенте. Они овим сертификатом добијају гаранцију да је лечење у Клиничком центру Крагујевац усклађено са свим светским нормама укупног лечења. Са друге стране, акредитација веома обавезује све запослене у КЦК, тако да смо формирали тим који ће периодично проверавати испуњеност услова за акредитацију и усаглашаваће их са новим условима који буду сукцесивно стизали, како бисмо и убудуће одржали овакав ниво квалитета услуга."

Функционисање целог процеса акредитације састоји се у сагледавању недостатака и слабих страна у пружању здравствене заштите и настојањима да се што успешније испуне високо постављени страндарди и одрже убудуће на истом нивоу, о чему је говорио проф. др Слободан Јанковић, координатор процеса акредитације у Клиничком центру Крагујевац члановима тимова.

У оквиру свечаности поводом додељивања сертификата о акредитацији на седам година, уручене су и захвалнице најзаслужнијим појединцима за допринос и залагање у процесу акредитације.