Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 18 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) инжењера инвестиционог техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме (висока стручна спрема).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) службеника за послове заштите, безбедности и здравља на раду (висока стручна спрема).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 3 (три) помоћна радника на нези болесника на осталим болничким одељењима (основна школа).