Untitled Document

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
1 (један) виши радиолошки техничар ради попуне радног места виши радиолошки техничар, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
6 (шест) виша медицинска техничара-општи смер ради попуне радног места виши медицински техничар у операционој сали, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца
31 (тридесетједан) медицински техничар општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег смера, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
8 (осам) медицинских техничара педијатријски смер (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра педијатријски смер, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
1 (један) медицински техничар гинеколошко-акушерски смер (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра гинеколошко-акушерски смер, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
3 (три) лабораторијска техничара (средња стручна спрема) ради попуне радног места лабораторијски техничар, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;