Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа


ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
6 (шест) помоћних радника на нези болесника на осталим болничким одељењима – основна школа ради попуне радног места помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
3 (три) сервирке – основна школа ради попуне радног места сервирки, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
1 (један) виши медицински техничар-општег смера ради попуне радног места виши медицински техничар-општег смера Клинике за урологију, нефрологију и дијализу, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
1 (један) виши медицински техничар гинеколошко-акушерског смера ради попуне радног места виши медицински техничар гинеколошко-акушерског смера Клинике за гинекологију и акушерства, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;