Огласи за пријем у радни однос на одређено време

Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
  • 9 (дeвет) помоћних радника у здравству – основна школа ради попуне радног места помоћног радника у здравству, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
  • 5 (пет)  сервирки - средња стручна спреме ради попуне радног места сервирки, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
  • 1 (један) кувар – средња стручна спреме ради попуне радног места кувара, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
  • 1 (један) референт писарнице – средња стручна спреме ради попуне радног места референт писарнице Службе за правне економско-финансијске послове, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
  • 2 (два) референта уписа болесника – средња стручна спрема ради попуне радног места референта уписа болесника Службе за правне економско-финансијске послове са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
  • 2 (два) референта фактурисања - средња стручна спрема ради попуне радног места референта фактурисања Службе за правне и економско-финансијске послове, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.