Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:

 • 1 (један) лекар специјалиста радиологије ради попуне радног места лекара специјалисте радиологије за потребе Службе за радиолошку дијагностику, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:

 • 5 (пет) виша радиолошка техничара ради попуне радног места виши радиолошки техничар, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
 • 1 (један) виши медицински техничар-општи смер ради попуне радног места виши медицински техничар у операционој сали, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
 • 22 (двадесетдва) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег смера, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
 • 3 (три) медицинска техничара педијатријски смер (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра педијатријски смер, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
 • 5 (пет) фармацеутска техничара (средња стручна спрема) ради попуне радног места фармацеутски техничар, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца и
 • 3 (три) лабораторијска техничара (средња стручна спрема) ради попуне радног места лабораторијски техничар, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.
ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
 • 5 (пет) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег смера Службе за анестезију и реанимацију, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
 • 1 (један) виши медицински техничар-општег смера ради попуне радног места виши медицински техничара Службе за анестезију и реанимацију, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
 • 2 (два) виша медицинска техничара-општег смера ради попуне радног места виши медицински техничара Центар за ургентну медицину, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
 • 1 (један) виши медицински техничар-општег смера ради попуне радног места виши медицински техничара Клинике за дерматовенерологију, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.
ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
 • 9 (дeвет) помоћних радника у здравству – основна школа ради попуне радног места помоћног радника у здравству, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
 • 5 (пет)  сервирки - средња стручна спреме ради попуне радног места сервирки, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
 • 1 (један) кувар – средња стручна спреме ради попуне радног места кувара, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
 • 1 (један) референт писарнице – средња стручна спреме ради попуне радног места референт писарнице Службе за правне економско-финансијске послове, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
 • 2 (два) референта уписа болесника – средња стручна спрема ради попуне радног места референта уписа болесника Службе за правне економско-финансијске послове са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
 • 2 (два) референта фактурисања - средња стручна спрема ради попуне радног места референта фактурисања Службе за правне и економско-финансијске послове, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.