Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:

  • 1 (једног) лекара специјалисту из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије ради попуне радног места лекар специјалиста из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије за потребе Службе за анестезију и реанимацију,
  • 1 (једног) лекара на специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије ради попуне радног места лекар на специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије за потребе Службе за анестезију и реанимацију,
  • 1 (једног) лекара на специјализацији из интерне медицине ради попуне радног места лекар на специјализацији из интерне медицине за потребе Клинике за кардиологију, и
  • 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктор медицине за потребе Клинике за кардиологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог за дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:

  • 1 (једног) вишег медицинског техничара - општег смера ради попуне радног места виши медицински техничар - општег смера Центра за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма Клинике за интерну медицину,
  • 1 (једног) вишег медицинског техничара - општег смера ради попуне радног места виши медицински техничар - општег смера Центра за онкологију и радиотерапију,
  • 1 (једног) медицинског техничара општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар општег смера Операционог центра,
  • 2 (два) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар општег смера Службе за радиолошку дијагностику,
  • 1 (једног) медицинског техничара општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег смера Клинике за урологију, нефрологију и дијализу, и
  • 1 (једног) медицинског техничара општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег смера Центра за неурохирургију.