Untitled Document

Дани акредитације од 15.07.2019. до 18.07.2019. године

Ел. пошта Штампа

Клинички центар Крагујевац је прва установа терцијарне здравствене заштите у Србији, која је ушла у процес акредитације и први пут је акредитована крајем 2011. године. Спољашње оцењивање квалитета рада Клиничког центра Крагујевац обавља се од тада периодично, после истека временског рока на који је установа акредитована.

Одлуком директора Агенције за акредитацију здравствених установа, именовани тим едукованих спољашњих оцењивача ће у периоду од 15. до 18. јула 2019. године спровести оцењивање квалитета рада и пружања здравствених услуга у Клиничком центру Крагујевац, у односу на Стандарде за акредитацију установа секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите.