Untitled Document

Оглас за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог за дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:

а) 2 (два) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег смера Службе за анестезију и реанимацију,

б) 1 (један) медицински техничар општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег смера Клинике за оториноларингологију,

в) 2 (два) медицинска техничара гинеколошко - акушерског смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра гинеколошко - акушерски смера Клинике за гинекологију и акушерство,

г) 1 (један) медицински техничар општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег смера Операционог центра,

д) 1 (један) медицински техничар општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег смера Клинике за неурологију,

ђ) 1 (један) помоћни радник у здравству ради попуне радног места помоћног радника у здравству Центар за урологију.