Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

Клинички центар Крагујевац расписује следеће огласе за пријем у радни однос:

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
а) 1 (један) дипломирани економиста (висока стручна спрема) ради попуне радног места дипломираног економисте за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове.

Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
а) 1 (један) дипломирани грађевински инжењер (висока стручна спрема) ради попуне радног места дипломираног грађевинског инжењера за потребе Службе за техничке послове.

Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
а) 1 (један) доктор медицине ради попуне радног места доктора медицине Клинике за интерну медицину.