Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време

Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом  и пробном раду у трајању од 3 месеца.