Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

Клинички центар Крагујевац расписује следеће огласе за пријем у радни однос:

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
а) 1 (један) мајстор на одржавању лифта (средња стручна спрема),
б) 1 (један) радник на обезбеђењу (средња стручна спрема),
в) 1 (један) возач (средња стручна спрема).

Оглас за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
a) 4 (четири) виша радиолошка техничара,
b) 1 (један) виши медицински техничар-општи смер,
c) 22 (двадесетдва) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема),
d) 3 (три) медицинска техничара педијатријски смер (средња стручна спрема),
e) 4 (четири) фармацеутска техничара (средња стручна спрема),
f) 3 (три) лабораторијска техничара (средња стручна спрема).