Untitled Document

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКA o избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) дипломираног економисту за потребе Службе за правне и економско финансијаска послове и 1 (једног) дипломираног психолога за потребе Клинике за педијатрију.