Untitled Document

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

OДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 4 (четири) медицинска техничара / сестре гинеколошко - акушерског смера, 1 (једног) високог струковног медицинска техничара / сестре гинеколошко - акушерског смера, 1 (једног) медицинског техничара / сестра лабораторијског смера.

OДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) возача.

OДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 1 (једног) лекара специјалисту урологије за потребе Клинике за урологију, нефрологију и дијализу, 2 (два) лекара на специјализацији из педијатрије за потребе Клинике за педијатрију, 2 (два) лекара на специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интезивне терапије за потребе Службе за анестезију и реанимацију, 1 (једног) лекара на специјализацији из абдоминалне хирургије за потребе Клинике за општу и грудну хирургију и 1 (једног) доктора медицине за потребе Центра за нуклеарну медицину.

OДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 1 (једног) лекара специјалисту оториноларингологије за потребе Клинике за оториноларингологију и 1 (једног) доктора медицине за потребе Клинике за оториноларингологију.