Untitled Document

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

OДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 2 (два) дипломирана фармацеута, 2 (два) лекара специјалисте и 2 (два) доктора медицине.