Untitled Document

Информација за јавност

Ел. пошта Штампа

На основу захтева из појединих медија, у вези са случајем пацијенткиње Н.П., Клинички центар Крагујевац, у обавези је да поштује поверљивост података из медицинске документације, који спадају у нарочито осетљиве  податаке о личности у складу са Законом о правима пацијената, Законом о заштити података о личности, као и Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Потпуне информације о наведеном случају, доступне су члановима уже подорице, у складу са законом.