Untitled Document

Одлука о избору дипломираног правника за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца ради попуне радног места дипломираног правника за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове.