Untitled Document

Одлуке о пријему кандидата у радни однос и Одлука о делимичном поништењу Конкурса

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за двадесет доктора медицине и једног дипломираног физичара.

ОДЛУКА о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за: осам виших радиолошких техничара, три виша медицинска техничара општег смера, двадесет четири медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема), четири медицинска техничара гинеколошко - акушерског смера (средња стручна спрема) и једног медицинског техничара педијатријског смера (средња стручна спрема).

ОДЛУКА о поништењу Конкурса за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за доктора медицине за потребе Клинике за дечију хирургију.