Untitled Document

Признат и регистрован логотип Клиничког центра Крагујевац

Ел. пошта Штампа

Званичним документом - Исправом о жигу, издатом од стране Завода за интелектуалну својину Републике Србије, Клиничком центру Крагујевац, признат је жиг - логотип и уписан је у републички регистар жигова.

 

Септембра 2010. године на седници Управног одбора Клиничког центра Крагујевац, представљени су и усвојени нови елементи визуелног идентитета наше здравствене установе. Реч је о новом логотипу - жигу и унапређеној интернет страници Клиничког центра Крагујевац.

Истовремено, усвајањем новог логотипа, покренута је процедура за признавање и регистрацију жига КЦ Крагујевац, Заводу за интелектуалну својину Републике Србије.

У нашу установу, стигао је и званични документ - Исправа о жигу, којим је, како између осталог стоји у Исправи, подносиоцу пријаве за признање индивидуалног жига - Клиничком центру Крагујевац, признат жиг и уписан је у регистар жигова 18.07.2011. године.

Исправу о жигу Клиничког центра Крагујевац издао је Завод за интелектуалну својину, на основу члана 30. Закона о жиговима, дана 17.08.2011. године.

Иначе, приликом израде новог логотипа - једног од основних елемената визуелног идентитета установе, основни задатак је био да, поред јасног одређења наше делатности, нагласи три аспекта.

Први - да смо део међународне мреже еминентних здравствених установа.

Други - да смо један од центара у Србији, у којем грађани у случају потребе, могу да рачунају на највиши ниво услуга и стручности.

И трећи - да дамо препознатљив локални печат, избором карактеристичног симбола нашег Клиничког центра.

Аутор ликовног решења, сада заштићеног и признатог логотипа Клиничког центра Крагујевац је Бранислав Стевановић.

Сав посао у вези са процесом осавремењивања визуелног идентитета наше здравствене установе, што је један од задатака у оквиру процеса акредитације КЦ Крагујевац, ради се уз максимално коришћење сопствених људских ресурса. Реч је о тиму од неколико службеника, уз подршку екипе техничке службе Клиничког центра Крагујевац.