Untitled Document

Наруквице за пацијенте КЦ Крагујевац

Ел. пошта Штампа

Клинички центар Крагујевац, у складу са процесом акредитације здравствене установе и у циљу подизања стандарда и ефикасности пружања здравствених услуга, од 1. јула уводи савременије евидентирање пацијената који се упућују у клинике, центре и службе наше здравствене установе на болничко лечење.

Клинички центар Крагујевац је прва здравствена установа терцијарног нивоа здравствене заштите, која је укључена у процес акредитације. Циљеви акредитације одређене здравствене установе, према дефиницији, подразумевају унапређење квалитета, безбедност пацијента, обезбеђивање делотворног и исплативог пружања здравствених услуга, стварање једнаких или приближних услова за пружање здравствених услуга у целом систему здравствене заштите, успостављање поверења корисника у систем здравствене заштите и унапређење менаџмента у здравству.

Данашња новина практично значи да ће пацијенти, приликом уласка у Клинички центар Крагујевац, са упутом за болничко лечење, на одељењу уписа добијати пластичне наруквице за јединствену идентификацију.

На тим наруквицама, биће одштампани следећи подаци: име и презиме, ЈМБГ, број историје болести и одељења на које се пацијент прима на болничко лечење.

Све време боравка у Клиничком центру Крагујевац, пацијенти ће имати наруквице, а приликом отпуста, та идентификација ће бити придодата документацији о историји болести.

Увођењем овакве евиденције и идентификације пацијената, имаћемо бољу систематизацију и чување података: од пријема болесника у КЦ Крагујевац, боравка, преко олакшане идентификације пацијената у току дијагностике и кретања у здравственој установи. (преласка на друго одељење).

Пацијент ће овим добити на сигурности и безбедности личних података и података о његовом току лечења у КЦ Крагујевац, а здравствена установа на ефикасности обављања административних послова, који подразумевају писање лекарских извештаја, фактурисања и чувања података.

Према званичним подацима наше службе за статистику, у току прошле године, у КЦ Крагујевац, на болничком лечењу је било 48.720 пацијената, а на годишњем нивоу, пружи се око пола милиона различитих здравствених услуга.