Untitled Document

Опрема за информатизацију Клиничког центра Крагујевац

Ел. пошта Штампа

 

У оквиру пројекта Министарства здравља који се финансира из кредита Светске банке, под називом "Развој здравства Србије - додатно финансирање", Клиничком центру Крагујевац испоручена је опрема за почетак информатизације наше здравствене установе. Реч је о 6 сервера, 162 персонална рачунара, 76 штампача, 20 читача за картице, 11 бар код читача и 4 бар код принтера.

Набавком хардвера најновије генерације и инсталирањем локалне информатичке мреже (LAN и wireless), као и планираном инсталацијом софтвера, у свим установама, обухваћеним овим пројектом, унапредиће се рад запослених и омогућити квалитетније праћење здравствених података о пацијентима, о пруженим услугама и података о трошковима.

Поводом почетка реализације пројекта "Развој здравства Србије - додатно финансирање", Министарство здравља Србије, издало је саопштење са детаљним информацијама.