Untitled Document

Комфор за све

Ел. пошта Штампа

Развијајући успешну сарадњу, као две установе од регионалног значаја, са тежњом да стално доприносе побољшању квалитета нивоа пружених услуга, свака у свом домену, Студентски центар Крагујевац и Клинички центар Крагујевац отворили су објекат (ресторан и продавницу) у оквиру највеће здравствене установе у централној Србији.

Са око 2.200 запослених, у Клиничком центру Крагујевац, обавља се високоспецијализована, поликлиничка и болничка здравствена делатност и пружа се здравствена заштита становништву са ширег подручија централне Србије, на којем живи око два и по милиона становника.

Медицински тимови запослених у Клиничком центру Крагујевац, месечно пруже око 45.000 различитих здравствених услуга, у некој од 12 клиника, 7 центара или 12 стручних медицинских служби.

КЦ Крагујевац, обавља и образовну делатност, као наставна база Медицинског факултета у Крагујевцу. Лекари наше здравствене установе, активно учествују у образовном процесу будућих лекара и медицинских техничара.

Само у летњем семестру ове 2011. године, око 650 студената Медицинског факултета у Крагујевцу, обавиће разне видове практичне наставе у Клиничком центру Крагујевац.

Због свега наведеног, у Клиничком центру Крагујевац већ дуже време постоји потреба да се обезбеди простор за кратко освежење и куповину неких основних потрепштина, како запосленима и студентима, тако и свим корисницима здравствених услуга и посетиоцима хоспитализованих пацијената, који ће пружити већи комфор за време боравка у нашој здравственој установи.

Са друге стране, квалитет, поузданост, одговорност Студентског центра Крагујевац и пола века традиције од прве мензе и студентског дома, до данашња три смештајна објекта са 634 места за студенте крагујевачког Универзитета и два ресторана у којима се храни преко три хиљаде корисника, препорука су за сарадњу. Осим тога, Студентски центар Крагујевац, прва је буџетска установа у Србији, која је имплементирала / сертификовала систем пословања у складу са захтевима СРПС ИСО 9001:2001 и ХАЦЦП систем, а 2009. године је имплементирала / сертификовала СРПС ИСО 9001:2008, а ресертификовала ХАЦЦП систем.

Заједнички део имена обе фирме је "Крагујевац", град у којем су основане и у којем раде већ више деценија. Заједничко им је и настојање да пруже што квалитетније услове за школовање младих студената крагујевачког Универзитета и што бољу услугу свима којима је она потребна.

Најзад, реч је о природном наставку и унапређењу, већ успешне сарадње на релацији Универзитет у Крагујевцу - Медицински факултет у Крагујевцу - Студентски центар Крагујевац - Клинички центар Крагујевац.