Untitled Document

Одлукe о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства ради попуне радних места медицинских техничара општег смера за потребе Службе за анестезију са реаниматологијом.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 (дванаест) месеци ради попуне радног места доктора медицине за потребе клинике за инфективне болести.