Untitled Document

Одлукe о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства ради попуне радног места 1 (једног) медицинског техничара гинеколошко акушерског смера за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства ради попуне радног места 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства ради попуне радног места 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Службе за анестезију и реанимацију.