Untitled Document

Од 1. септембра - Забрањено пушење у КЦ Крагујевац

Ел. пошта Штампа

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму, званично почиње да се примењује у Клиничком центру Крагујевац, од 1. септембра 2010. године.

Овим Законом, пушење је забрањено свим запосленима, пацијентима и другим лицима, који по било којем основу бораве у простору Клиничког центра Крагујевац - како у затвореним просторијама тако и у болничком кругу здравствене установе.

У складу са одлуком управе Клиничког центра Крагујевац, пацијент који се налази на лечењу у нашој здравственој установи, а не поштује забрану пушења, може бити отпуштен у складу са кућним редом и његовим здравственим стањем.

Друга лица која бораве у КЦ Крагујевац, прекршиоци забране пушења, биће удаљена из простора здравствене установе и против њих ће бити покренут поступак пред надлежном инспекцијом.

На просторима Клиничког центра Крагујевац, који укључује и болнички круг, видно ће бити истакнути знакови забране пушења и имена лица овлашћених за контролу забране пушења у одређеном делу простора, са контакт подацима за пријављивање непоштовања одлуке.

Предвиђене су и новчане казне за прекршаје: са 5.000 динара, казниће се физичко лице, на лицу места, од стране надлежне инспекције, ако пуши у било којем простору Клиничког центра Крагујевац, укључујући и болнички круг, а казне за прекршај за правна лица су знатно више и износе од 500.000 до 1.000.000 динара.