Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом за: 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Службе за анестезију и реанимацију, 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Центра за урологију Клинике за урологију, нефрологију и дијализу, 1 (једног) медицинског техничара гинеколошко акушерског смера бабица (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом за 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Службе за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику.