Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом за: 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Центра за нуклеарну медицину, 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Центра за онкологију и радиотерапију и 1 (једног) медицинског техничара гинеколошко акушерског смера - бабица (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом за: 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Центра за васкуларну хирургију, 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Службе за анестезију и реанимацију и 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Центра за ендокрину, дијабетес и болести метаболизма Клинике за интерну медицину.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом за: 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство, 1 (једног) медицинског техничара гинеколошко акушерског смера - бабица (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство и 1 (једног) педијатријског техничара (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.