Untitled Document

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства ради попуне радног места доктора медицине за потребе Клинике за гинекологију и акушерство Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства ради попуне радног места доктора медицине за потребе Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства ради попуне радног места доктора медицине за потребе Клинике за пулмологију Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци ради попуне радних места 8 (осам) медицинских техничара.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства ради попуне радног места струковног вишег медицинског техничара за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију Универзитетског клиничког центра Крагујевац.