Untitled Document

Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

УКЦ Крагујевац је готово годину дана у борби против пандемије вируса Cоvid-19. У току протекле године, УКЦ Крагујевац је у току три таласа јако успешно водио борбу против Covid-19 пандемије. Упоредо са тим, неколико десетина хиљада non-Covid пацијената је хоспитализовано и лечено у УКЦ Крагујевац. Следећи инструкције Министарства здравља, доминантно су лечени онколошки, кардиоваскуларни, цереброваскуларни пацијенти, све труднице као и сви пацијенти који захтевају хитну медициниску помоћ.

УКЦ Крагујевац је међу првима у Србији организовао тросистемски начин рада - Covid, филтер изолација и non-Covid део.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију у трећем таласу који континуирано траје од краја новембра, регистровано је неколико десетина заражених пацијената који су примарно били негативни а након периода инкубације од 10 до 15 дана, показали симптоме Covid-19 инфекције на нашим non-Covid клиникама.

Након доказивања Covid-19 инфекције, њихово лечење и хоспитализација се наставља у Covid систему. Лечење је било двоструко, лечена је основна болест и Covid-19 инфекција као додатна компликација. Протекла два и по месеца велики број пацијаната је успешно лечен и од основне болести као и од Covid-19 инфекције и након тога они су отпуштени својим кућама.