Untitled Document

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) доктора медицине за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за службеника обезбеђења.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за службеника за послове заштите, безбедности и здравља на раду.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за службеника за медицинског техничара општег смера.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за медицинског техничара.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период од 6 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) дипломирана правника (висока стручна спрема) ради попуне радног места дипломираног правника за потребе Службе за правне и економско финансијске послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) возача (средња стручна спрема) ради попуне радног места возача.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за медицинске и лабораторијске техничаре.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 18 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за медицинске и лабораторијске техничаре и вишег физиотерапеута.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за медицинске и лабораторијске техничаре.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за медицинске техничаре.

Страна 1 од 89