Untitled Document

Правовремено заказивање "Double test" - а у ГАК - у

Ел. пошта Штампа

С обзиром на све већу просечну старост трудница и повећану потребу додатне дијагностике ризичних трудноћа, повећана је инциденца пренаталног неинвазивног скрининг теста (double test).

У том смислу, Клинички центар Крагујевац повећао је број тестова до максимално шест до седам дневно.

Апелујемо на труднице са индикацијом која захтева неинвазивни скрининг тест (double test), да се правовремено јаве у Поликлиничко - дијагностичку амбуланту ГАК-а, у преподневним сатима, са упутом изабраног гинеколога, ради заказивања теста.

Остале врсте тестова, троструки неинвазивни тест (triple test), Клинички центар Крагујевац не изводи.

Информација за болеснике заинтересоване за програм примања кубанске вакцине CIMAVAX EGF

Ел. пошта Штампа

Потребно је да се пацијенти обрате прво свом онкологу, који ће на основу расположиве документације пацијента упутити у даљи поступак. Критеријуми су да пацијент има аденокарцином плућа, да је у четвртом стадијуму болести и да морају бити негативни на рецептор епидермалног фактора раста, као и да имају одређену количину тог фактора у крви. Од неопходне документације, потребно је доставити следеће:

1. ПХ налаз у коме се наводи да болесник болује од Adenocarcinom плућа.
2. Конзилијарна одлука са планом за терапију и клиничким стадијумом болести (IV клинички стадијум је индикација).
3. Болесници који су започели хемиотерапију нису у индикацији за вакцину.
4. Доказ о тестирању на фактор EGFR wild type je индикација.
5. Сви MSCT (скенер) налази од почетка дијагностике. Последњи налаз не сме бити старији од 30 дана.
6. Лабараторијски резултати не старији од 30 дана.
7. Болесници са метастазама у глави немају индикацију.
8. За пацијенте из унутрашњости оверен упут надлежне Комисије РФЗО.

Само на основу овако приложене документације и потписане сагласности пацијента могуће је донети конзилијарну одлуку о почетку примања вакцине.

(информација објављена на сајту Министарства здравља Републике Србије 03.11.2015. године http://www.zdravlje.gov.rs/showelement.php?id=9932)

Појачан санитарнo - хигијенски надзор у установи

Ел. пошта Штампа

У свим организационим јединицама Клиничког центра Крагујевац, које се баве здравственом делатношћу, налажу се мере појачаног санитарно - хигијенског надзора, са циљем превенције и сузбијања болничких инфекција изазваних бактеријом Clostridium difficile.

Потребно је да руководиоци организационих јединица КЦ Крагујевац упознају све запослене са процедурама:

1. Пријем болесника са инфекцијом Clostridium difficile (CD) QP. 16.22
2. Сузбијање и превенција инфекције Clostridium difficile (CD) QP. 16.23
3. Дијагноза и терапија инфекција Clostridium difficile (CD) PT. 16.06

Такође, запослени треба да буду упознати и са одредбама Упутства за превенцију и сузбијање болничких инфекција изазваних бактеријом Clostridium difficile. ("Сл. Гласник РС", бр 52/2013).

Опширније...

Проф. др Предраг Саздановић вршилац дужности директора Клиничког центра Крагујевац

Ел. пошта Штампа

Влада Републике Србије, именовала је проф. др Предрага Саздановића за вршиоца дужности директора Клиничког центра Крагујевац, на седници одржаној 6. октобра 2015. године. Проф. др Предраг Саздановић је лекар специјалиста Гинеколошко акушерске клинике у нашој здравственој установи и професор на Факултету медицинских  наука Универзитета у Крагујевцу.

До именовања за вршиоца дужности директора Клиничког центра Крагујевац, проф. др Предраг Саздановић, обављао је функцију помоћника министра здравља у Влади Републике Србије, у сектору за европске интеграције и међународну сарадњу.

Страна 1 од 45