Untitled Document

Оглас за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених за дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: а) 1 (једног) вишег медицинског техничара општег смера (VI степен) за потребе Центра за ургентну медицину, б) 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Центра за пластичну хирургију, ц) 1 (једног) вишег медицинског техничара општег смера (VI степен) за потребе Клинике за инфективне болести.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца ради попуне радног места доктора медицине за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

Одлука о измени одлуке

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о измени одлуке.

Оглас за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) биолога за потребе Одељење за биомедицински потпомогнуту оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра у Крагујевцу.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) медицинског техничара општег смера (VI степен стручне спреме) ради попуне радног места медицинског техничара за потребе Центра за урологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 3 (три) помоћна радника у здравству (основна школа) ради попуне радног места помоћни радник у здравству за потребе Центра за ургентну медицину и 3 (три) помоћна радника у здравству (основна школа) ради попуне радног места помоћни радник у здравству за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

Страна 1 од 94