Untitled Document

Ургентни центар и Центар за анестезију и реанимацију раде пуним капацитетом

Ел. пошта Штампа

Радови на реконструкцији Центра за ургентну медицину и Центра за анестезију и реанимацију Клиничког центра Крагујевац су завршени и наша здравствена установа поново ради пуним капацитетом, уз обављање елективних оперативних програма.

О поновном успостављању редовног начина рада, Клинички центар је обавестио све филијале РФЗО-а и здравствене установе, које упућују своје пацијенте на даље лечење у нашу здравствену установу.

Листа кандидата за пријем по огласу - медицински техничари

Ел. пошта Штампа

На основу члана 130. став 2. у вези са чл. 132. и 133. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС" бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12) и члана 26. ст. 1. тачка 8

ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМ ПО ОГЛАСУ - МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАРИ

Листа кандидата за пријем по огласу за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 месеци - помоћни радници

Ел. пошта Штампа

На основу члана 130. став 2. у вези са чл. 132. и 133. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС" бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12) и члана 26. ст. 1. тачка 8

ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМ ПО ОГЛАСУ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ТРАЈАЊУ ОД 12 МЕСЕЦИ - ПОМОЋНИ РАДНИЦИ

Страна 1 од 35