Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци са пуним радним временом за 2 (два) лабораторијска техничара (IV степен) и 8 (осам) медицинских техничара општег смера (IV степен).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом за: 3 (три) сервирке - основна школа, 2 (два) техничара одржавања одеће - основна школа, 6 (шест) помоћних радника - основна школа, 1 (једног) кувара.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратака запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом ради попуне радног места доктора медицине за потребе Центра за гастроентерохепатологију Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

Оглас за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 24 (двадесет четири) месеца са пуним радним временом за 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Центра за онкологију и радиотерапију.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци ради попуне радних места педијатријских техничара.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства ради попуне радног места гинеколошко акушерског техничара.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци ради попуне радних места сервирки и помоћних радника.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства ради попуне радних места медицинских техничара.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Клинике за пулмологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Службе за физикалну медицину и рехабилитацију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом за 2 (два) медицинска техничара гинеколошко - акушерског смера бабица (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство и 1 (једног) струковног/вишег физиотерапеута (VI степен - 180 ЕСПБ) за потребе Центра за неурохирургију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Центра за нуклеарну медицину и 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Центра за онкологију и радиотерапију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) лабораторијског техничара (IV степен) за потребе Службе за лабораторијску дијагностику.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за 1 (једног) помоћног радника - основна школа ради попуне радног места помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.

Страна 1 од 134