Untitled Document

Почиње изградња лифта на Клиници за педијатрију

Ел. пошта Штампа

Почиње изградња лифта на Клиници за педијатрију


Оглас за пријем у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

 

- Оглас за пријем у радни однос на неодређено време возач и обезбеђење

- Оглас за пријем у радни однос на неодређено време здравствени сарадници

- Оглас за пријем у радни однос на неодређено време лекар и информатичар

- Оглас за пријем у радни однос на неодређено време медицински техничари

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКA o избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Оглас за пријем помоћних радника у здравству и сервирки у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-8658 од 8. августа 2018. године, а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ   р а с п и с у ј е


ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом за:

a) 10 (десет) помоћних радника у здравству, и
б) 3 (три) сервирке.

Страна 1 од 72