Untitled Document

Поново редовне посете пацијентима

Ел. пошта Штампа

На основу члана 192. став 1. тачка 1. Закона о раду Републике Србије ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и члана 24. став 1. тачка 10. Статута Клиничког центра Крагујевац, а у вези са Законом о заштити становништва од заразних болести ("Сл. гласник РС" бр. 15/2016) в.д. директора Клиничког центра Крагујевац доноси:

О Д Л У К У
о укидању забране посета болесницима смештеним
у Клиничком центру Крагујевац

Службени став Клиничког центра Крагујевац поводом писања медија о смрти породиље

Ел. пошта Штампа

Пацијенткиња С. Ј. примљена је у Ургентни центар Клиничког центра Крагујевац у раним поподневним сатима 30.12.2016. године. На пријему је констатовано да је имала царски рез девет дана пре пријема, са уредним постоперативним опоравком. Симптоми на пријему указивали су на хируршко обољење (упала панкреаса) и пацијенткиња је одмах хоспитализована у Ургентном центру. У току 30. и 31.12.2016. године, спроведена је стандардна дијагностика и терапија за претпостављену болест. У вечерњим часовима 31.12.2016. године долази до наглог погоршања клиничке слике код пацијенткиње, тако да је одмах започета интензивна реанимација у хоспиталу Ургентног центра. Пацијенткиња је уведена у операциону салу Ургентног центра ради хитне хируршке интервенције у којој су учествовали: два општа хирурга, гинеколог и васкуларни хирург. Нажалост и поред свих напора хируршког тима и интензивне терапије, пацијенткиња С. Ј. је преминула. Обдукциони налази говоре o хеморагичном инфаркту панкреаса, који може бити последица запаљенског процеса. Дефинитивна дијагноза биће постављена након додатне хистопатолошке дијагностике.

Нема посета због вируса грипа

Ел. пошта Штампа

Руководство Клиничког центра Крагујевац донело је данас одлуку, на препоруку Комисије за заштиту од болничких инфекција, да се као превентивна мера против ширења вируса грипа, до даљњег забрани посета пацијентима који се лече у нашој здравственој установи, због повећаног броја респираторних инфекција код становништва.

Одлука о избору кандидата - лекара за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Статута Клиничког центра Крагујевац а у вези са чланом 9. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 1/2015) и Одлуке о потреби заснивања радног односа број 01-13625 од 25.10.2016. године в.д. директора доноси

 

О Д Л У К У
o избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са
пуним радним временом и пробним радом утрајању од 3 (три) месеца

Страна 1 од 57