Untitled Document

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом ради попуне радног места 1 (једног) службеника за послове заштите, безбедности и здравља на раду за потребе Одсека за безбедност и здравље на раду Одељења за правне послове Службе за правне и економско финансијске послове.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за струковне / више медицинске техничаре и медицинске техничаре.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом за 5 (пет) помоћних радника - основна школа ради попуне радног места помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 3 (три) радника на обезбеђењу (средња стручна спрема).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) мајстора одржавања (средња стручна спрема - електро смер) ради попуне радног места мајстора одржавања Службе за техничке послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) радника на обезбеђењу (средња стручна спрема).

Обавештење о обустави конкурса

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ КОНКУРСА

Подршка дојењу, развојној и породичној нези новорођенчета

Ел. пошта Штампа

У оквиру Програма за подршку дојењу, развојној и породичној нези новорођенчета, креиран је упитник за здравствене раднике, којем се може приступити на линку:

https://forms.gle/QSb62XoFKVRLYoCFA

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 3 (три) референта уписа болесника - средња школска спрема ради попуне радног места референта уписа болесника за потребе Одељења фактурисања са уписом болесника Службе за правне и економско финансијске послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци због повећаног обима посла са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) референта писарнице - IV степен стручне спреме ради попуне радног места референта писарнице за потребе Службе за правне и економско финансијске послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци због повећаног обима посла са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) службеника за послове заштите, безбедности и здравља на раду (висока стручна спрема) ради попуне радног места службеника за послове заштите, безбедности и здравља на раду за потребе Одсека за безбедност и здравље на раду Одељења за правне послове Службе за правне и економско финансијске послове.

Страна 1 од 109